Mijn favorieten

Een woning verkopen

De verkoop van uw woning is een ingrijpend proces. Bij ons gebeurt dit dan ook stapsgewijs en op systematische wijze zoals hieronder is weergegeven.
Helder en transparant waarbij u keuzes kunt maken uit verschillende vormen van dienstverlening volgens een matrixmodel.

De eerste stap bij de verkoop van uw woning is een afspraak met één van onze makelaars bij u thuis. Tijdens deze uitgebreide inventarisatie brengen we in kaart wat uw plannen zijn en bekijken uw woning. 
We leggen uit hoe het verkooptraject in zijn werk gaat, informeren u over de verschillende verkooppakketten en bepalen we samen welk pakket het beste bij u past met de daarbij horende verkoopstrategie.
We geven een waarde-indicatie voor uw woning en een advies over de daarbij horende vraagprijs.

Door onze jarenlange ervaringen in de makelaardij weten wij precies waar een verkoopproces aan moet voldoen en wat er bij komt kijken. Het proces wordt stapsgewijs doorlopen waarbij we u, naar keuze, volledig of in minder mate begeleiden.


HET VERKOOPPROCES in 10 stappen

 1. Intake en inventarisatie
  1. Verkoop; motivatie, mogelijkheden toekomstige huisvesting, financiële konsekwenties
  2. Woningopname
  3. Advies verkoopprijs
  4. Dienstverlening
 2. Analyse, advies
  1. Analyse woning en positie opdrachtgever
  2. Onderbouwing advies vraagprijs en verkoopopbrengst
 3. Verkoopstrategie, vraagprijs bepaling, marketing en tijdsschema
  1. Toelichting strategie en verkoopproces
  2. Vaststellen vraagprijs
  3. Inzet marketingtools
  4. Tijdsschema start tot afwikkeling verkoop
 4. Voorbereiding verkoop, recherche en documenten
  1. Verzamelen informatie, opbouw dossier
  2. Bescheiden van woning, onderzoek en vastleggen relevante informatie
  3. Recherche bij instanties en overheden
 5. Presentatie en publicatie
  1. Fotografie, teksten, plattegronden, redactie en correctie
  2. Marketingkanalen
  3. Publicatie op websites, via social media, multi-channeling
 6. Agenderen, bezichtigen, terugkoppelen, eventueel bijsturen
  1. Afstemming agenda’s partijen
  2. Respons; informeren en agenderen kandidaten
  3. Feedback naar opdrachtgever op respons
  4. Eventueel bijsturen
 7. Onderhandelen, overeenkomst, transactie
  1. Communicatie en onderhandelen tussen partijen
  2. Consensus over prijs
  3. Condities- financieringsvoorbehoud, bouwkundige keuring, termijnen, datum overdracht, aanvullende afspraken
  4. Overeenkomst
  5. Vastleggen afspraken
 8. Notaris, koopovereenkomst
  1. Keuze notaris, informeren en agenderen, opmaken (concept) koopovereenkomst
  2. Controle koopovereenkomst door partijen
  3. Tekenafspraak met vastleggen datum overdracht, bespreking koopovereenkomst door notaris
 9. Afwikkeling, procescontrole, bewaking termijnen
  1. Documenten naar partijen
  2. Bewaking termijnen; financiering, waarborg, aanvullende afspraken 
 10. Inspectie, overdracht en after sales.
  1. Datum overdracht met tijdstippen inspectie van woning
  2. Opnemen meterstanden, toelcihting gebruik woning door verkoper
  3. Transport bij notaris
  4. After sales

Wat kunt u van ons verwachten?

Presentatie
Wij vinden het van groot belang dat de presentatie van uw woning optimaal is.
U heeft maar éénmaal de mogelijkheid heeft om de beste indruk achter te laten
De presentatie van uw woning moet onderscheidend zijn met een goede online bereikbaarheid.

Bij een professionele presentatie bij de verkoop van uw woning horen:
- professionele fotografie
- 3-D film Matterport om virtueel de woning te bezichtigen
- digitale plattegronden 2-d en 3-D
- digitale verkoopbrochure 
- te koop bord
- etalage presentatie
- plaatsing diverse prominente websites zoals Hypodomus-Amsterdam, Funda, MVA en MVA Certified Expat Brokers
- social mediapakket met e-mailmarketing en Facebook 

Bezichtigingen
In goed overleg met alle partijen, makelaars, bezichtigers en onze opdrachtgevers, agenderen wij de bezichtigingen. We nemen kandidaat-kopers serieus door zoveel mogelijk volgordelijk te bezichtigen, we nemen tijden voor kandidaat kopers en beantwoorden de door hen gestelde vragen. Tijdens deze fase is terugkoppeling over de inhoud en mate van de respons zeer belangrijk.

Onderhandelingen
Op basis van de reacties kunnen we de procedure van de verkoop vaststellen of ook wijzigen. Wij adviseren u over de juiste strategie. In het onderhandelingstraject met de potentiële koper(s) streven we naar een voor u optimaal resultaat.

Vastleggen afspraken en controle concept koopakte 
Na de succesvolle verkoop controleren we of alle afspraken goed zijn vastgelegd in de concept koopovereenkomst en begeleiden we u bij de tekenafspraak bij een notaris in Amsterdam of directe omgeving.

Controleren termijnen financiering, bankgarantie en andere condities
Na het tekenen van de koopovereenkomst bewaken wij de financieringstermijn en de andere condities die bij de verkoop zijn afgesproken.
 
Notaris- inspectie en overdracht 
Wij begeleiden u bij de inspectie en de overdracht bij de notaris.
Na de overdracht zijn we altijd beschikbaar voor eventuele vragen.
 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring